протеини

протеини Значение и състав на протеините? Протеините са биологически необходими макромолекули, които са смес от аминокиселини. Те изпълняват съществена функция в правилния развой и функция на човешкия организъм. Реално протеините изпълняват действие на един от същинските структурно полагащи елементи на